Vilande bolag

Om du står i begrepp att sälja ditt företag har du säkert en hel del funderingar. Hur mycket behöver du skatta bort av försäljningssumman? Kan du på något sätt få ner skatten? Vad innebär det att lägga ett bolag vilande? Vi på Mela Invest är experter på att ge dig svaren – och sedan hittar vi de mest fördelaktiga lösningarna för dig och ditt bolag.

Vilande men växande kapital

En stor del av de tillgångar som Mela Invest förvaltar är kapital som ligger vilande. Med många års erfarenhet och goda resultat har vi fått en unik spetskompetens inom rådgivning för vilande bolag (även kallade trädabolag). Du får med vår hjälp de bästa förutsättningarna för att ditt vilande kapital ska växa.