Lasse Eriksson på Mela invest sitter på en stol

Vi får småländskt
kapital att växa

Mela Invest är en lite annorlunda kapitalrådgivare. Vi och våra tjänster finns till för en begränsad målgrupp, som vi själva definierat: framgångsrika, småländska entreprenörer. Det är deras värld vi själva känner allra bäst – och det är för dem vi kan göra allra störst nytta.

Hos Mela får du exklusiv tillgång till din personliga rådgivare – nära till hands, alltid tillgänglig och med svårslagen erfarenhet inom just den rådgivning du behöver. Vi samarbetar dessutom med flera av marknadens absolut bästa kapitalförvaltare. Allt sammanräknat vågar vi påstå att våra tjänster håller en nivå som få kan mäta sig med.

Din drivkraft blir vår strategi

Hela Melas affärsidé bygger på att finnas där för våra kunder, när de än behöver oss. De får ta del av hela vår unika erfarenhet och kunskap – och vi erbjuder ett engagemang långt utöver det vanliga.

Vi lär känna våra kunder på djupet för att förstå deras drivkrafter. Och sedan hittar vi de finansiella strategier som skapar störst värde. Under många år i branschen har vi fått det bevisat, gång på gång: framgångsrik kapitalförvaltning och rätt rådgivning bygger på många fler värden än bara siffror.

En del av Garantum

Mela Invest är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som kund hos oss blir du därmed en del av något större.

Mer om Garantum