Kapitalrådgivning för småländska entreprenörer

Förmögenheter byggs inte av sig själva. Bakom varje krona ligger hårt, träget och långsiktigt arbete. Därför förtjänar dina tillgångar att tas om hand med största omsorg. Genom att lära känna dig på djupet och förstå dina drivkrafter hittar vi finansiella strategier som skapar värde för dig. Vi tror nämligen att engagemang och personliga relationer ger de bästa resultaten. Av just den anledningen arbetar vi uteslutande med de människor och företag som ligger oss varmast om hjärtat. Välkommen till Mela Invest. Kapitalrådgivning för småländska entreprenörer.

Engagemanget skapar resultaten

Vi vill lära känna våra kunder på djupet och förstå vad som driver dem. Det är då vi kan hitta de finansiella strategier som stämmer fullt ut med deras mål. Genom erfarenhet vet vi att det är just det personliga engagemanget som ger de bästa resultaten.

Lasse Eriksson på Mela Invest står mot trä vägg

En del av Garantum

Mela Invest är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som kund hos oss blir du därmed en del av något större.

Mer om Garantum