Kapital­förvaltning

Mela Invest arbetar med kapitalförvaltning inom aktier, fonder och strukturerade produkter. Vår nyckel till framgångsrik förvaltning är att vi alltid börjar med dig, inte med siffrorna. Ditt kapital är en viktig del av din framtid, oavsett hur du vill att värdet ska utvecklas. Därför skapar vi din personliga portfölj helt utifrån dig och dina mål.

För att vi tillsammans ska bygga ett långsiktigt, ömsesidigt engagemang behöver du ha ett placeringsbart kapital på 10 miljoner kronor och uppåt.

Diskretionär förvaltning

I en diskretionär förvaltning sköter vi din portfölj inom de ramar vi tillsammans sätter vid uppstarten. Här finns möjlighet att skapa en egen aktieportfölj, men du kan också placera i ett stort urval av marknadens bästa fonder och strukturerade produkter.

Rådgivande förvaltning

I en rådgivande förvaltning är det vi som kommer med förslagen – och du som fattar besluten. Precis som vid en diskretionär förvaltning har vi tillgång till ett brett utbud av marknadens bästa fonder och strukturerade produkter.

Vi tror på balans...

Att hitta rätt balans i din portfölj kräver både engagemang och tid. Vi lägger därför extra vikt på detta vid vårt inledande möte. Vi diskuterar vilka mål du har med ditt kapital, hur du tänker kring avkastning, placeringshorisont och risker – och tar hand om alla övriga viktiga frågor.

Allt dokumenteras noggrant och ligger därefter till grund för den unika portfölj vi skapar åt dig. Vårt mål är att din portfölj långsiktigt ska ge dig en god avkastning i förhållande till den risk du är beredd att ta.

...och vi tror på Småland

Regionen som vi och våra kunder verkar i präglas av det engagerade entreprenörskap som många framgångsrika företag vilar på. De småländska bolag vi känner är välskötta och lönsamma och deras affärsmodeller är lätta att förstå. Dessutom har de starka och jordnära ägare. Därför placerar vi gärna delar av ditt kapital i småländska bolag.